دکتر محبوبه  غریب لکی

برنامه کاری پزشک

# شیفت صبح شیفت عصر
روز شروع پایان شروع پایان
شنبه 17 21
یکشنبه 17 21
دوشنبه 17 21
سه شنبه 17 21
چهارشنبه 17 21
پنجشنبه
جمعه

توضیحات

جراح و متخصص بیماری های زن 

فلوشیپ پریناتولوژی 

عضو انجمن پریناتولوژی ایران 

سونوگرافی های پیشرفته بارداری 

سونوگرافی NT

سونوگرافی آنومالی اسکن - کالرداپلر - IUGR - اکرتا

سونوگرافی دیدگاه طولانی سرویکس

پیام پزشک !

پرسش و پاسخ


پرسش و پاسخ توسط پزشک غیر فعال میباشد.

کلیپ

برچسب های مرتبط