دکتر لادن  رضایی عدل

برنامه کاری پزشک

# شیفت صبح شیفت عصر
روز شروع پایان شروع پایان
شنبه 17 23
یکشنبه 17 23
دوشنبه 17 23
سه شنبه 17 23
چهارشنبه 17 23
پنجشنبه
جمعه

توضیحات

آنژیوگرافی

اکوکاردیوگرافی

هولتر نوار قلب 

تست ورزش 

هولتر فشارخون 

مشاوره قبل و حین بارداری 

 

پیام پزشک !

پرسش و پاسخ

پرسش خود را با ما مطرح نمایید.

قابل نمایش فقط برای پزشک   

کلیپ

برچسب های مرتبط