مرکز درمانی بیمارستان امام رضا

برنامه کاری مرکز درمانی

تخصص شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه

توضیحات

"" نوبت دهی تلفنی 025387008100 لینک نوبت دهی غیر حضوری https://www.tamin.ir/html/item/1074 امکانات توریست سلامت http://taminhealthtourism.com/fa/#slide-five

برچسب های مرتبط

پزشکان شاغل در این مجموعه