مرکز درمانی درمانگاه ابوریحان

برنامه کاری مرکز درمانی

تخصص شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه

کارشناس ارشد تغذیه و رژیم درمانی

حق ویسی 17

کودکان

حاجیان 10
حاجیان 10
حاجیان 10
حاجیان 10
حاجیان 10
حاجیان 10

ارتوپد

صوفه 8:30

زنان و زایمان

شکیبافر 8:30,16

مامایی

بازرگان 18

شبستری 10
بازرگان 18

شبستری 10
بازرگان 18

شبستری 10
بازرگان 18

سیف زاده 10
بازرگان

سیف زاده 10
بازرگان 18

سیف زاده 10

داخلی

حدیدی با رزر
حدیدی با رزر

توانا ,21:30
حدیدی با رزر
حدیدی با رزر

مغزواعصاب

پورخنجر 18

طب فیزیکی و توانبخشی

میرشاکی 10

فوق تخصص ریه و آسم

توانا 21:30

توضیحات

زمان نوبت دهی (حضوری و تلفنی ) ساعت 8 صبح

برچسب های مرتبط

پزشکان شاغل در این مجموعه