مرکز درمانی درمانگاه شبانه روزی البرز

برنامه کاری مرکز درمانی

تخصص شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه

دندانپزشک

پیشگاه هادیان16:30

دهقان 10,16:30
پیشگاه هادیان16:30

دهقان 10,16:30
پیشگاه هادیان16:30

دهقان 10,16:30
پیشگاه هادیان16:30

دهقان 10,16:30
پیشگاه هادیان

دهقان 10,
پیشگاه هادیان16:30

دهقان 10,16:30

کودکان

محبی 11

روانپزشک (اعصاب و روان )

شوشتری 10

کارشناس تغذیه

ابراهیمی 15:30

مامایی

قاسملو

کارشناس کاردرمانی

کاظمی 19

کارشناس ارشد روانشناسی

شالبافان

طب فیزیکی و توانبخشی

مومن نژاد20

زنان و زایمان

حشمت خواه16:30

توضیحات

 

با بخشهای

دندانپزشکی - متخصص زنان و مامایی

تغذیه و رژیم درمانی - متخصص اطفال

متخصص اعصاب و روان متخصص قلب و عروق

مشاوره روانشناسی و تست استعدادیابی

جراحی سرپایی و اورژانس

ختنه به دو روش سنتی و مدرن 

و به زودی افتتاح پخش چشم پزشکی 

طرف قرارداد با کلیه بیمه های درمانی 

 

برچسب های مرتبط

پزشکان شاغل در این مجموعه