3مرکز توانبخشی شنوایی سنجی پژواک

برنامه کاری

روز شروع شیفت صبح پایان شروع شیفت عصر پایان
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه

توضیحات

فعالیت از سال 1386 انجام آزمون های شنوایی سنجی مشاوره سمعک بصورت رایگان تجویز انواع سمعک های پشت گوشی ،نامرئی و ضدآب دیجیتال تعویض سمعک های قدیمی با سمعک های پیشرفته ارائه سمعک(نقد و اقساط) 2سال گارانتی و پشتیبانی سمعک

برچسب های مرتبط