1مرکز توانبخشی شنوایی سنجی

برنامه کاری

روز شروع شیفت صبح پایان شروع شیفت عصر پایان
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه

توضیحات

دارای بیش از 11 سال سابقه انجام کلیه آزمون های شنوایی بررسی اعصاب شنوایی ساخت قالب های محافظ صوت و آب مشاوره رایگان سمعک

برچسب های مرتبط