4مرکز توانبخشی شنوایی سنجی و سمعک آوا

برنامه کاری

روز شروع شیفت صبح پایان شروع شیفت عصر پایان
شنبه 17 21
یکشنبه 11 15:30
دوشنبه 17 21
سه شنبه 11 15:30
چهارشنبه 17 21
پنجشنبه 11 15:30
جمعه

توضیحات

دارای بیش از 15سال سابقه فعالیت

انجام انواع آزمون های شنوایی کودکان و بزرگسالان 

تجویز و تنظیم انواع سمعک

ساخت قالب های ضد صوت و ضدآب

برچسب های مرتبط