4مرکز توانبخشی شنوایی سنجی و سمعک آوا

برنامه کاری

روز شروع شیفت صبح پایان شروع شیفت عصر پایان
شنبه 18 21
یکشنبه 18 21
دوشنبه 18 21
سه شنبه 18 21
چهارشنبه 18 21
پنجشنبه
جمعه

توضیحات

دارای بیش از 15سال سابقه فعالیت

انجام انواع آزمون های شنوایی کودکان و بزرگسالان 

تجویز و تنظیم انواع سمعک

ساخت قالب های ضد صوت و ضدآب

برچسب های مرتبط