4مرکز توانبخشی فیزیوتراپی توانبخش

برنامه کاری

روز شروع شیفت صبح پایان شروع شیفت عصر پایان
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه

توضیحات

دارای بیش از 23 سال سابقه فیزیوتراپی در دو طبقه مجزا خانم و آقا دستگاه ها بصورت کامل لیزر مگنت تراپی الکتروتراپی فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی ایران

برچسب های مرتبط