3مرکز توانبخشی شنوایی سنجی

برنامه کاری

روز شروع شیفت صبح پایان شروع شیفت عصر پایان
شنبه 17 22
یکشنبه 17 22
دوشنبه 17 22
سه شنبه 17 22
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه

توضیحات

نوارگوش و تجویز سمعک در نوزادان و بزرگسالان انجام غربالگری شنوایی نوزادان و کودکان ساخت انواع قالب های ضد اب و ضد صوت انجام آزمایشات روتین شنوایی سنجی در نوزادان و بزرگسالان تجویز سمعکهای نامرئی -هوشمند

برچسب های مرتبط