4مرکز توانبخشی فیزیوتراپی سبحان

برنامه کاری

روز شروع شیفت صبح پایان شروع شیفت عصر پایان
شنبه 16:30 20:30
یکشنبه 16:30 20:30
دوشنبه 16:30 20:30
سه شنبه 16:30 20:30
چهارشنبه 16:30 20:30
پنجشنبه 16:30 20:30
جمعه

توضیحات

دارای گواهینامه سوزن خشک(Dry needing) آموزش حرکات اصلاحی برای ناهنجاری های اندام فوقانی و تحتانی مجهز به دستگاه پیشرفته فیزیوتراپی از جمله لیزر پرتوان و مگنت

برچسب های مرتبط