3مرکز توانبخشی شنوایی شناسی و سمعک

برنامه کاری

روز شروع شیفت صبح پایان شروع شیفت عصر پایان
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه

توضیحات

١.ارزيابي شنوايي بزرگسالان ٢.ارزيابي تخصصي شنوايي نوزادان وكودكان ٣.ارزيابي وزوز گوش وسرگيجه ٤.ساخت قالبهاي ضد صوت ،حمام .استخر وسمعك ٥.تجويز سمعكهاي جيبي پشت گوشي داخل گوشي ٦.تجويز سمعكهاي نامرييiic وهوشمند ٧.تجويز تخصصي سمعك نوزادان وكودكان ٨.تعمير وتعويض سمعكهاي قديمي ٩.بیش از ۱۹ سال سابقه

برچسب های مرتبط