3مرکز توانبخشی کلینیک تخصصی نیکان

برنامه کاری

روز شروع شیفت صبح پایان شروع شیفت عصر پایان
شنبه 16 20
یکشنبه 16 20
دوشنبه 16 20
سه شنبه 16 20
چهارشنبه 16 20
پنجشنبه
جمعه

توضیحات

 

گفتار درمانی -کاردرمانی 

ویژه اتیسم،بیش فعالی و نقص توجه

طراحی فضایی خاص متناسب با ویژگی های روانشناختی کودکان مبتلا به اوتیسم و بیش فعالی

ارائه دهنده خدمات تخصصی با رویکردهای علمی ونوین 

ارزیابی و تشخیص بر اساس ازمون های Mchat - ASQ - GARS

تست روانشناسی - ازمون هوش وکسلر 

گفتار درمانی -مقیاس رفتار اجتماعی و اینلند

ازمون ارزیابی توجه

ازمون های زبانی و حسی حرکتی

رویکردهای درمانی FloorTime , TEACCH, SRP, PRT , ABA

بازی درمانی 

درمان شناختی،رفتاری

کار درمانی 

مشاوره و روانشناسی

با مدیریت خانم اعظم برخوردار

وخانم فاطمه محمدزاده 

برچسب های مرتبط