4مرکز توانبخشی مرکز گفتاردرمانی

برنامه کاری

روز شروع شیفت صبح پایان شروع شیفت عصر پایان
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه

توضیحات

کارشناس ارشد روانشناسی و کارشناس گفتاردرمانی 

با ۱۵سال تجربه کار بالینی و آموزشی و مدرس آموزش خانواده

این مرکز مجهز به امکانات جدید و نرم افزارها و انواع تست ها در زمینه گفتاردرمانی و مشاوره و انجام تست های هوش و بازی درمانی و کاردرمانی ذهنی است 

پذیرش انواع اختلالات گفتار و زبان اعم از:

کم شنوا

اختلالات یادگیری 

اختلالات تلفظی و صدا ،حنجره،افازی و سکته مغزی

شکاف کام و لب 

لکنت زبان 

نقص توجه و تمرکز

مشاوره کودک و رفتاردرمانی

برچسب های مرتبط