4مرکز توانبخشی فیزیوتراپی رازی

برنامه کاری

روز شروع شیفت صبح پایان شروع شیفت عصر پایان
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه

توضیحات

دارای بیش از 20 سال سابقه طبقه همکف فاقد پله پارکینگ مناسب شیفت صبح و عصر مگنت لیزر و کششی کمر وگردن و کلیه تجهیزات فیزیوتراپی

برچسب های مرتبط