4مرکز توانبخشی کلینیک ارتوپد فنی متین

برنامه کاری

روز شروع شیفت صبح پایان شروع شیفت عصر پایان
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه

توضیحات

کارشناس ارشد ارتز و پروتز 

عضو انجمن علمی ارتز و پروتز ایران

طراحی و ساخت :

ارتزهای اندام های فوقانی،تحتانی و ستون فقرات

مجهز به پیشرفته ترین دستگاه اسکن پا و آنالیز راه رفتن

اولین مرکز مجهز به دستگاه اسکن بدن(اسکن و آنالیز ناهنجاری های ستون فقرات)

کفش کفی،صندل طبی و دیابتی

برچسب های مرتبط