3مرکز توانبخشی فیزیوتراپی خانم ابراهیمی

برنامه کاری

روز شروع شیفت صبح پایان شروع شیفت عصر پایان
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه

توضیحات

سابقه فعالیت از سال 81

درمان تخصصی بی اختیاری ادرار و مدفوع

بازتوانی پس از شکستگی

درمان گردن درد با سوزن 

درمان کمردرد و بی حسی ها با سوزن 

درمان دیسک کمر و گردن 

درمان مشکلات کف لگن با بیوفیدبک

درمان شانه و خارپاشنه با شاک ویو

برچسب های مرتبط