3مرکز توانبخشی شنوایی سنجی پانیذ

برنامه کاری

روز شروع شیفت صبح پایان شروع شیفت عصر پایان
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه

توضیحات

دارای بیش از 13 سال سابقه پزشکی عضو انجمن علمی شنوایی شناسان ایران مشاوره رایگان برای انتخاب بهترین سمعک دیجیتال و هوشمند ارزیابی شنوایی (نوارگوش)

برچسب های مرتبط