دکتر محمد فاکر

برنامه کاری پزشک

# شیفت صبح شیفت عصر
روز شروع پایان شروع پایان
شنبه 16 24
یکشنبه 16 24
دوشنبه 16 24
سه شنبه 16 24
چهارشنبه 16 24
پنجشنبه 16 24
جمعه

توضیحات

فوق تخصص هماتولوژی

مدیکال انکولوژی

متخصص تجارت

پیوند مغز تغییروان

هماتولوژیست

انکولوژیست پزشکی

پیام پزشک !

پرسش و پاسخ


پرسش و پاسخ توسط پزشک غیر فعال میباشد.

برچسب های مرتبط