دکتر مریم  سیمایی

برنامه کاری پزشک

# شیفت صبح شیفت عصر
روز شروع پایان شروع پایان
شنبه 17 21
یکشنبه 17 21
دوشنبه 9 12 17 21
سه شنبه 9 12 17 21
چهارشنبه 17 21
پنجشنبه
جمعه

توضیحات

بورد تخصصی از دانشگاه تهران 

نوار قلب

اکوکاردیوگرافی

تست ورزش

هولتر ریتم و هولتر فشار خون

انژیو گرافی

مشاوره قبل از عمل

پیام پزشک !

پرسش و پاسخ


پرسش و پاسخ توسط پزشک غیر فعال میباشد.

کلیپ

برچسب های مرتبط