دکتر مهدی  پوررضا

برنامه کاری پزشک

# شیفت صبح شیفت عصر
روز شروع پایان شروع پایان
شنبه
یکشنبه 16 21
دوشنبه 16 21
سه شنبه
چهارشنبه 16 21
پنجشنبه 10 13
جمعه

توضیحات

جراحی - درمان ریشه 

ترمیمی و زیبایی 

پروتز (روکش)

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران 

طرف قرارداد  با بیمه نیروهای مسلح و دانا

پیام پزشک !

پرسش و پاسخ


پرسش و پاسخ توسط پزشک غیر فعال میباشد.

کلیپ

برچسب های مرتبط