دکتر نرگس  علیزاده

برنامه کاری پزشک

# شیفت صبح شیفت عصر
روز شروع پایان شروع پایان
شنبه 17 21
یکشنبه
دوشنبه 17 21
سه شنبه
چهارشنبه 17 21
پنجشنبه
جمعه

توضیحات

فارغ التحصیل دوره پزشکی از دانشگاه شهید بهشتی تهران 

فارغ التخصیل دوره تخصصی گوش و حلق و بینی از دانشگاه تهران

دارای بورد تخصصی 

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی قم 

پزشک نمونه سال ۹۸

عضو کمیسیون پزشکی قانونی استان قم 

عضو کمیسیون تخصصی سازمان تامین اجتماعی قم 

 

طرف قرارداد با بیمه های تامین اجتماعی و نیروهای مسلح 

پیام پزشک !

پرسش و پاسخ

پرسش خود را با ما مطرح نمایید.

قابل نمایش فقط برای پزشک   

کلیپ

برچسب های مرتبط