MRI مرکز و تصویربرداری  پرتوطب آزما

برنامه کاری پزشک

روز شروع شیفت صبح پایان شروع شیفت عصر پایان
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه

توضیحات

به مدت یک دهه تنها مرکز خصوصی ارائه دهنده خدمات تصویربرداری MRI و CT اسکن در استان قم بوده و با استفاده از تجهیزات به روز، متخصصین و متخصصان متعهد، همه روزه در خدمت مراجعین محترم ... این خدمات عبارتند از: انواع انواع MRI سی تی اسکن رادیولوژی ماموگرافی سونوگرافی اینترونشنال رادیولوژی تصویربرداری دندان (پانورکس)

برچسب های مرتبط