دکتر آیدا مهدی پور

برنامه کاری پزشک

# شیفت صبح شیفت عصر
روز شروع پایان شروع پایان
شنبه
یکشنبه 18 20
دوشنبه
سه شنبه 18 20
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه

توضیحات

دانشکده دندانپزشکی کودکان - عضو هیئت علمی دانشگاه

پیام پزشک !

پرسش و پاسخ


پرسش و پاسخ توسط پزشک غیر فعال میباشد.

کلیپ

برچسب های مرتبط