دکتر علی  احمدی

برنامه کاری پزشک

# شیفت صبح شیفت عصر
روز شروع پایان شروع پایان
شنبه 20 23
یکشنبه 20 23
دوشنبه 20 23
سه شنبه 20 23
چهارشنبه 20 23
پنجشنبه
جمعه

توضیحات

جراحی های گوارش کیسه صفرا جراحی تیروئید جراحی زیبایی پروتز و جراحی زیبایی شکم گرافهای پوستی پاراگرافهای تاندون دست عملهای سرپایی:ختنه و...

پیام پزشک !

پرسش و پاسخ


پرسش و پاسخ توسط پزشک غیر فعال میباشد.

کلیپ

برچسب های مرتبط