دکتر سعید  عبدالهی

برنامه کاری پزشک

# شیفت صبح شیفت عصر
روز شروع پایان شروع پایان
شنبه 16:45 21
یکشنبه 16:45 21
دوشنبه 16:45 21
سه شنبه 16:45 21
چهارشنبه 16:45 21
پنجشنبه
جمعه

توضیحات

دارای بیش از 16 سال سابقه پزشکی

پیام پزشک !

پرسش و پاسخ


پرسش و پاسخ توسط پزشک غیر فعال میباشد.

کلیپ

برچسب های مرتبط