دکتر سعید  کریمخانی زندی

برنامه کاری پزشک

# شیفت صبح شیفت عصر
روز شروع پایان شروع پایان
شنبه 9 13 18 21
یکشنبه 9 13
دوشنبه 9 13 18 21
سه شنبه 9 13 18 21
چهارشنبه 9 13
پنجشنبه
جمعه

توضیحات

درمان سرطانهای توپُر(غیرخونی) رادیوتراپی شیمی درمانی هورمون درمانی براکی تراپی غربالگری سرطان

پیام پزشک !

پرسش و پاسخ


پرسش و پاسخ توسط پزشک غیر فعال میباشد.

کلیپ

برچسب های مرتبط