دکتر حسین  یزدی

برنامه کاری پزشک

# شیفت صبح شیفت عصر
روز شروع پایان شروع پایان
شنبه 18 21
یکشنبه 9 13 18 21
دوشنبه 18 21
سه شنبه 9 13 18 21
چهارشنبه 18 21
پنجشنبه 16 21
جمعه

توضیحات

دارای بیش از 13سال سابقه دندانپزشکی

پیام پزشک !

پرسش و پاسخ


پرسش و پاسخ توسط پزشک غیر فعال میباشد.

کلیپ

برچسب های مرتبط