دکتر زینب  محبی فردوئی

برنامه کاری پزشک

# شیفت صبح شیفت عصر
روز شروع پایان شروع پایان
شنبه 17 20
یکشنبه 17 20
دوشنبه 17 20
سه شنبه 17 20
چهارشنبه 17 20
پنجشنبه 10:30 12:30
جمعه

توضیحات

دارای بیش از 13سال سابقه دندانپزشکی

پیام پزشک !

پرسش و پاسخ


پرسش و پاسخ توسط پزشک غیر فعال میباشد.

کلیپ

برچسب های مرتبط