دکتر حسن  باقرزاده فرد

برنامه کاری پزشک

# شیفت صبح شیفت عصر
روز شروع پایان شروع پایان
شنبه 16:30 21
یکشنبه 8 13 16:30 21
دوشنبه 8 13 16:30 21
سه شنبه 8 13 16:30 21
چهارشنبه 8 13 16:30 21
پنجشنبه 8 13 16:30 21
جمعه

توضیحات

دارای بیش از 18 سال سابقه پزشکی

پیام پزشک !

پرسش و پاسخ


پرسش و پاسخ توسط پزشک غیر فعال میباشد.

کلیپ

برچسب های مرتبط