دکتر مجید احمدی

برنامه کاری پزشک

# شیفت صبح شیفت عصر
روز شروع پایان شروع پایان
شنبه 16 20
یکشنبه 16 20
دوشنبه 9 12
سه شنبه 16 20
چهارشنبه 16 20
پنجشنبه
جمعه

توضیحات

دارای بیش از 20 سال سابقه پزشکی

پیام پزشک !

پرسش و پاسخ


پرسش و پاسخ توسط پزشک غیر فعال میباشد.

کلیپ

برچسب های مرتبط