دکتر مریم  قطبی

برنامه کاری پزشک

# شیفت صبح شیفت عصر
روز شروع پایان شروع پایان
شنبه
یکشنبه 17 21
دوشنبه
سه شنبه 17 21
چهارشنبه
پنجشنبه 17 21
جمعه

توضیحات

دارای بیش از 6 سال سابقه دندانپزشکی

پیام پزشک !

پرسش و پاسخ


پرسش و پاسخ توسط پزشک غیر فعال میباشد.

کلیپ

برچسب های مرتبط