دکتر سید مصطفی  موسوی حرمی

برنامه کاری پزشک

# شیفت صبح شیفت عصر
روز شروع پایان شروع پایان
شنبه 9:454 12:45 17:45 21
یکشنبه 9:45 12:45 17:45 21
دوشنبه 9:45 12:45 17:45 21
سه شنبه 9:45 12:45 17:45 21
چهارشنبه 9:45 12:45 17:45 21
پنجشنبه 9:45 12:45 17:45 21
جمعه

توضیحات

دارای 22سال سابقه پزشکی فارغ التحصیل دانشگاه شهید بهشتی تهران مدرس روان شناسی دانشگاه پیامبر اعظم

پیام پزشک !

پرسش و پاسخ


پرسش و پاسخ توسط پزشک غیر فعال میباشد.

کلیپ

برچسب های مرتبط