دکتر ابراهیم  نظری

برنامه کاری پزشک

# شیفت صبح شیفت عصر
روز شروع پایان شروع پایان
شنبه 17 21
یکشنبه 10 13 17 21
دوشنبه 10 13 17 21
سه شنبه 10 13 17 21
چهارشنبه 17 21
پنجشنبه 10 13
جمعه

توضیحات

دارای 21سال سابقه پزشکی جراح دندانساز ترمیم دندان با اشعه(زیبایی) عصب کشی پروتز ثابت پذیرش صبح و عصر

پیام پزشک !

پرسش و پاسخ


پرسش و پاسخ توسط پزشک غیر فعال میباشد.

کلیپ

برچسب های مرتبط