دکتر سید مجید  موسوی موحد

برنامه کاری پزشک

# شیفت صبح شیفت عصر
روز شروع پایان شروع پایان
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه 9 13 16 21
چهارشنبه 9 13 16 21
پنجشنبه
جمعه

توضیحات

دارای بیش از 25سال سابقه پزشکی

پیام پزشک !

پرسش و پاسخ


پرسش و پاسخ توسط پزشک غیر فعال میباشد.

کلیپ

برچسب های مرتبط