دکتر سعید  سلامت

برنامه کاری پزشک

# شیفت صبح شیفت عصر
روز شروع پایان شروع پایان
شنبه 17:30 21:30
یکشنبه 17:30 21:30
دوشنبه 17:30 21:30
سه شنبه 17:30 21:30
چهارشنبه 17:30 21:30
پنجشنبه 17:30 21:30
جمعه

توضیحات

دارای بیش از 26سال سابقه پزشکی

پیام پزشک !

پرسش و پاسخ


پرسش و پاسخ توسط پزشک غیر فعال میباشد.

کلیپ

برچسب های مرتبط