دکتر فریده  رفیعی

برنامه کاری پزشک

# شیفت صبح شیفت عصر
روز شروع پایان شروع پایان
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه 17 21
چهارشنبه 17 21
پنجشنبه
جمعه

توضیحات

بورد تخصصی قلب و عروق

نوار قلب

اکو

آنژیوگرافی

بیمه تامین اجتماعی ، خدمات درمانی و نیروهای مسلح

 

پیام پزشک !

پرسش و پاسخ


پرسش و پاسخ توسط پزشک غیر فعال میباشد.

کلیپ

برچسب های مرتبط