دکتر مهدی  نجفی

برنامه کاری پزشک

# شیفت صبح شیفت عصر
روز شروع پایان شروع پایان
شنبه 17 21
یکشنبه 17 21
دوشنبه
سه شنبه 17 21
چهارشنبه 17 21
پنجشنبه
جمعه

توضیحات

نوار مغز _ نوار عصب و عضله

 

 

 

پیام پزشک !

پرسش و پاسخ


پرسش و پاسخ توسط پزشک غیر فعال میباشد.

کلیپ

برچسب های مرتبط