دکتر محمد علی  نادعلی

برنامه کاری پزشک

# شیفت صبح شیفت عصر
روز شروع پایان شروع پایان
شنبه 16 21
یکشنبه 9 13 16 21
دوشنبه 9 13 16 21
سه شنبه 9 13 16 21
چهارشنبه 9 13 16 21
پنجشنبه
جمعه

توضیحات

دارای بیش از 21 سال سابقه دندانپزشکی

پیام پزشک !

پرسش و پاسخ


پرسش و پاسخ توسط پزشک غیر فعال میباشد.

کلیپ

برچسب های مرتبط