دکتر میرمسعود  شریعت

برنامه کاری پزشک

# شیفت صبح شیفت عصر
روز شروع پایان شروع پایان
شنبه 17 21
یکشنبه 17 21
دوشنبه 17 21
سه شنبه 17 21
چهارشنبه 17 21
پنجشنبه
جمعه

توضیحات

دارای بیش از 14سال سابقه پزشکی

بورد تخصصی مغزواعصاب

فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی تهران

02632263849

شماره موبایل مطب

۰۹۱۹۸۷۱۴۰۵۹

پیام پزشک !

پرسش و پاسخ


پرسش و پاسخ توسط پزشک غیر فعال میباشد.

کلیپ

برچسب های مرتبط