دکتر خدامراد  سلیمانی

برنامه کاری پزشک

# شیفت صبح شیفت عصر
روز شروع پایان شروع پایان
شنبه 8 12 17 21
یکشنبه 8 12 17 21
دوشنبه 8 12 17 21
سه شنبه 8 12 17 21
چهارشنبه 8 12 17 21
پنجشنبه
جمعه

توضیحات

بیش از 11 سال سابقه دندانپزشکی در قم انجام کارهای ارتودنسی و...

پیام پزشک !

پرسش و پاسخ


پرسش و پاسخ توسط پزشک غیر فعال میباشد.

کلیپ

برچسب های مرتبط