دکتر رضا  ابراهیمی

برنامه کاری پزشک

# شیفت صبح شیفت عصر
روز شروع پایان شروع پایان
شنبه 10 13:30 17 22
یکشنبه 10 13:30 17 22
دوشنبه 10 13:30 17 22
سه شنبه 10 13:30 17 22
چهارشنبه 10 13:30 17 22
پنجشنبه 10 13:30 17 22
جمعه

توضیحات

انجام کارهای حوزه پوست مو

پیام پزشک !

پرسش و پاسخ


پرسش و پاسخ توسط پزشک غیر فعال میباشد.

کلیپ

برچسب های مرتبط