دکتر حسن  شاهدی

برنامه کاری پزشک

# شیفت صبح شیفت عصر
روز شروع پایان شروع پایان
شنبه 9:30 12:30 17 22
یکشنبه 9:30 12:30 17 22
دوشنبه 9:30 12:30 17 22
سه شنبه 9:30 12:30 17 22
چهارشنبه 9:30 12:30 17 22
پنجشنبه 9:30 12:30 17 22
جمعه

توضیحات

دارای بیش از 21 سال سابقه پزشکی

پیام پزشک !

پرسش و پاسخ


پرسش و پاسخ توسط پزشک غیر فعال میباشد.

کلیپ

برچسب های مرتبط