دکتر مُنا  منصوری

برنامه کاری پزشک

# شیفت صبح شیفت عصر
روز شروع پایان شروع پایان
شنبه
یکشنبه 16:30 20:30
دوشنبه 16:30 20:30
سه شنبه 16:30 20:30
چهارشنبه 16:30 20:30
پنجشنبه
جمعه

توضیحات

پیام پزشک !

پرسش و پاسخ


پرسش و پاسخ توسط پزشک غیر فعال میباشد.

کلیپ

برچسب های مرتبط