دکتر جواد  ایزدپور

برنامه کاری پزشک

# شیفت صبح شیفت عصر
روز شروع پایان شروع پایان
شنبه 9:30 13 16:30 21
یکشنبه 9:30 13 16:30 21
دوشنبه 9:30 13 16:30 21
سه شنبه 9:30 13 16:30 21
چهارشنبه 9:30 13 16:30 21
پنجشنبه 9:30 13
جمعه

توضیحات

دارای بیش از 24 سال سابقه پزشکی

پیام پزشک !

پرسش و پاسخ


پرسش و پاسخ توسط پزشک غیر فعال میباشد.

کلیپ

برچسب های مرتبط