دکتر حسن عیوضی

برنامه کاری پزشک

# شیفت صبح شیفت عصر
روز شروع پایان شروع پایان
شنبه 9 12 17 20
یکشنبه 9 12 17 20
دوشنبه 9 12 17 20
سه شنبه 9 12 17 20
چهارشنبه 9 12 17 20
پنجشنبه 9 12
جمعه

توضیحات

دارای بیش از 23سال سابقه پزشکی

پیام پزشک !

پرسش و پاسخ


پرسش و پاسخ توسط پزشک غیر فعال میباشد.

کلیپ

برچسب های مرتبط