دکتر حسین  جهان بینی

برنامه کاری پزشک

# شیفت صبح شیفت عصر
روز شروع پایان شروع پایان
شنبه 8 12 15:30 18:30
یکشنبه 8 12 15:30 18:30
دوشنبه 8 12 15:30 18:30
سه شنبه 8 12 15:30 18:30
چهارشنبه 8 12 15:30 18:30
پنجشنبه 8 12
جمعه

توضیحات

دارای بیش از 40 سال سابقه پزشکی

پیام پزشک !

پرسش و پاسخ


پرسش و پاسخ توسط پزشک غیر فعال میباشد.

کلیپ

برچسب های مرتبط