دکتر احسان  حائری

برنامه کاری پزشک

# شیفت صبح شیفت عصر
روز شروع پایان شروع پایان
شنبه 16 20:30
یکشنبه
دوشنبه 16 20:30
سه شنبه 16 20:30
چهارشنبه 16 20:30
پنجشنبه
جمعه

توضیحات

سابقه کار از سال 1384 نوارمغز نوار عصب و عضله تزریق بوتاکس درمان تزریقی CTS ومیگرن

پیام پزشک !

پرسش و پاسخ


پرسش و پاسخ توسط پزشک غیر فعال میباشد.

کلیپ

برچسب های مرتبط