دکتر مهدی  طیبی

برنامه کاری پزشک

# شیفت صبح شیفت عصر
روز شروع پایان شروع پایان
شنبه
یکشنبه 19 22
دوشنبه
سه شنبه 19 22
چهارشنبه
پنجشنبه 19 22
جمعه

توضیحات

استخدام دانشگاه علوم پزشکی قم

دارای بورد تخصصی

آندوسکوپی

اسپیرومتری

(ریه) دیابت و تیروئید(غدد)

 

پیام پزشک !

پرسش و پاسخ


پرسش و پاسخ توسط پزشک غیر فعال میباشد.

کلیپ

برچسب های مرتبط