دکتر سید محمد باقر توکلی

برنامه کاری پزشک

# شیفت صبح شیفت عصر
روز شروع پایان شروع پایان
شنبه 15 17
یکشنبه 15 17
دوشنبه 15 17
سه شنبه 17 17
چهارشنبه 15 17
پنجشنبه
جمعه

توضیحات

جهت گرفت نوبت هرروز از ساعت 14:30 بصورت حضوری مراجعه نمایید .فقط بصورت حضوری

پیام پزشک !

پرسش و پاسخ


پرسش و پاسخ توسط پزشک غیر فعال میباشد.

کلیپ

برچسب های مرتبط